Prefabrykowany Strop Filigranowy

Jest złożony z prefabrykowanych płyt żelbetowych, których grubość mieści się w przedziale od 4,5 do 7 cm. W płytach umieszczone jest zbrojenie w postaci prętów a także kratownice przestrzenne oraz inne elementy dodatkowe.

Płyty, będące dolną częścią stropu, stanowią tak zwany szalunek tracony. Eliminujemy tym samym utrudnienia związane ze stosowaniem szalunku tradycyjnego.

Pręty zbrojeniowe umieszczone w płycie pełnią rolę zbrojenia dolnego stropu, natomiast za przeniesienie sił ścinających oraz połączenie z warstwą nadbetonu odpowiadają przestrzenne kratownice.

Po ułożeniu prefabrykowanych płyt filigranowych na budowie, układane jest zbrojenie dodatkowe, a całość zalewana zostaje odpowiednią ilością nadbetonu. Wytrzymałość płyt dostosowuje się do konkretnych obciążeń działających na strop.

Zgłoś się do nas po darmową wycenę.

Stropy Filigranowe są stosowane w całej Europie. Stanowią przykład stropu półprefabrykowanego. Zastosowanie znajdują w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym czy wiejskim.

W Polsce stropy filigranowe po raz pierwszy zaczęły się pojawiać w roku 1996 w Muratorze nr 10/96 w przeglądzie stropów, podczas gdy w Europie można się było z nimi spotkać już w latach 1964-1965.

Główne zalety stropu filigranowego

  • Wysoka dźwiękoszczelność – strop tworzy zwarty żelbet, dzięki czemu nie powstają pustki powietrzne. Tym samym nie przedostaje się przez nie fala dźwiękowa, która zakłóca komfort mieszkania. Co ciekawe, sam strop, bez tynkowania ani warstw podłogowych, jest bardziej dźwiękoszczelny od rozwiązań belkowo-pustakowych z naniesioną posadzką oraz styropianem.
  • Niski koszt wykonania – niewielka ilość elementów do ułożenia (ok. 15 na 100m2) skraca czas i koszty budowy. Nie ma potrzeby wynajmowania ciężkiego sprzętu, a do przeniesienia płyt na konstrukcje budynku wystarczy samochód z dźwigiem HDS.
  • Nieszkodliwe dla zdrowia – nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia, czyli pierwiastków promieniotwórczych lub metali ciężkich.
  • Porządek na budowie – brak dodatkowych pustaków stropowych i zużytych palet pozwoli na zachowanie odpowiedniego rozstawienia materiałów na terenie budowy. Jednolita , równa i gładka powierzchnia nie wymaga tynkowania, co dodatkowo skraca czas wykonania oraz koszty.przemysłowe
  • Całkowity brak efektu klawiszowania – belki nie odznaczają się, jak w przypadku stropu Teriva.
  • Monolityczność — wszystkie elementy są ze sobą ściśle dopasowane, podlegają pełnemu zespoleniu w strefach przypodporowych, jak i na całej powierzchni nałożonego stropu.

Stropy VECTOR to idealne rozwiązanie w budownictwie jednorodzinnym, szeregowcach i budynkach wielokondygnacyjnych. Montaż stropów panelowych jest zdecydowanie szybszy i tańszy, gdyż nie wymaga układania belek i pustaków między belkami oraz licznego zbrojenia górnego. Do minimum zredukowana jest ilość stemplowania, szalowania. W niektórych wypadkach stemplowanie nie jest w ogóle konieczne. Stropy panelowe to również większe możliwości konstrukcyjne – stropy panelowe można stosować w aranżacji dużych przestrzeni, bez ścian działowych czy podciągów.

Specyfikacja techniczna Stropów Filigranowych

Parametry

Grubość stropu
Szerokość panelu
Przenoszenie obciążenia
Rozpiętość [m] / grubość [cm]
Ognioodporność
Waga prefabrykatu
Ciężar stropu

Wartość

15, 18, 20, 22, 24 cm (ustalana według projektu)
120 cm + płyty uzupełniające (montaż HDS)
248 cm + płyty uzupełniające
Od 4 do 10 kN/m2 lub indywidualne
5,2/15; 5,9/18; 6,4/20; 6,8/22; 7,2/24
REI 60 lub większa
ok 130 kg/m2
58,4 dla 24 cm